opdrachtgever Omgevingsvisie Tiel
gemeente Tiel

jaar
2018-2019

locatie
Tiel

in samenwerking met
Anders Groeien

eerste fase Omgevingsvisie Tiel

In de eerste fase van het opstellen van de Omgevingsvisie Tiel gingen we in gesprek met betrokken partijen. Dit noemen we de Tour de Tiel. We spraken met bewoners, bezoekers, ambtenaren en de politiek van Tiel. Dat deden we bijvoorbeeld tijdens de ochtend- en avondspits bij het station en de pont en in het centrum. Verder hingen we rond met jongeren bij de skatebaan en spraken we mensen op straat aan in de dorpen en buurten. Ook stonden we met een marktkraam op de jaarmarkt in Passewaaij. Op basis van alle gevoerde gesprekken hebben we beschreven wat de gemeente Tiel karakteriseert en typeert.

Naast de Tour de Tiel schetsten we een overzicht van lopend beleid van de gemeente. Ook vertaalden we de trends en ontwikkelingen naar de belangrijkste thema’s voor de toekomst van Tiel. Dit alles leidde tot het beeldende document Typisch Tiel, de startnotitie voor de Omgevingsvisie Tiel.

In Typisch Tiel staan uitspraken over de identiteit van Tiel, de kwaliteiten en verbeterpunten. Ook de belangrijkste opgaven en overkoepelende vragen waar de gemeente voor staat komen aan bod. Deze opgaven en overkoepelende vragen worden in de tweede fase van de Omgevingsvisie nader uitgewerkt. Waar mogelijk vertaalt de gemeente ze in concrete projecten.