opdrachtgever
gemeente Tiel

jaar
2018-2019

locatie
Tiel

in samenwerking met
Anders Groeien

Omgevingsvisie Tiel (Fase 1)

In de eerste fase van het opstellen van de Omgevingsvisie Tiel zijn we het gesprek aangegaan met de inwoners, bezoekers, ambtenaren en de politiek van Tiel, op zoek naar wat de gemeente Tiel karakteriseert en typeert. We noemen dit de Tour de Tiel. Daarnaast is een overzicht geschetst van lopend beleid van de gemeente en zijn de trends en ontwikkelingen vertaald naar de belangrijkste thema’s voor de toekomst van Tiel. Dit alles is verwerkt en vastgelegd in het beeldende document Typisch Tiel. Het document vormt de startnotitie voor de Omgevingsvisie Tiel.

In Typisch Tiel worden uitspraken gedaan over de identiteit van Tiel, de kwaliteiten en verbeterpunten en de belangrijkste opgaven en overkoepelende vragen waar de gemeente voor staat. Deze opgaven en overkoepelende vragen zullen in de tweede fase van de Omgevingsvisie nader worden uitgewerkt en vertaald in concrete projecten.