opdrachtgever
gemeente Almere & het Flevo-landschap

jaar
2018-2019

locatie
werkeiland De Blocq van Kuffeler e.o.

in samenwerking met
Bureau Buhrs

Gebiedsvisie De Blocq van Kuffeler

In het kader van de Zuiderzeewerken werd in 1960 begonnen met de aanleg van een werkeiland voor de drooglegging van Zuidelijk Flevoland, op enige afstand van de in 1958 deels al aangelegde Markerwaarddijk. Op het eiland kwam een bouwput voor de bouw van een sluis en een gemaal en er verschenen keten voor de huisvesting van de polderwerkers. In 1964 werd besloten de Markerwaard voorlopig niet aan te leggen en werd de Markerwaarddijk de buitendijk van Zuidelijk Flevoland, dat uiteindelijk precies een halve eeuw geleden in 1968 droogviel. Hierdoor hield het werkeiland eigenlijk op als eiland te bestaan, maar de naam bleef. 

Op verzoek van de gemeente Almere en het Flevo-Landschap stelde Nieuwe Gracht een gebiedsvisie op voor het voormalige werkeiland en de ruime omgeving. Deze gebiedsvisie moet dienen als richtinggevend kader voor diverse besluiten en acties, in samenspraak met en zo veel mogelijk gedragen door alle belanghebbenden. Belangrijkste eerste besluit is een keuze over verbouwing of nieuwbouw van bezoekerscentrum De Trekvogel, gevestigd in een van de oude bouwketen.