opdrachtgever
gemeente Raalte

jaar
2010-2012

locatie
Raalte

Structuurvisie Raalte

De opgaven waar Raalte voor staat zijn zowel ruimtelijk als programmatisch van aard. De ruimtelijke opgaven concentreren zich met name in de kern Raalte en hebben te maken met de gebrekkige aanhechting tussen Raalte-Noord en het oude dorp, de bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van het dorpscentrum en de inrichting van de spoorzone en de zone langs het Overijssels Kanaal.

De programmatische opgaven zijn gericht op het afwegen van de (vele) mogelijkheden voor (nieuw)bouw tegen een teruglopend programma. De bekende uitbreidingslocaties voor woningbouw en bedrijventerreinen zullen in de meeste gevallen afdoende zijn. Slechts in enkele van de negen kernen zullen op termijn wellicht nieuwe uitbreidingslocaties moeten worden aangewezen. Tegelijkertijd wordt het op het gebied van woningbouw steeds belangrijker de bouwstroom te koppelen aan de wensen van een verouderende bevolking. Kwaliteit is daarom in alle gevallen het uitgangspunt. Dat geldt ook voor de lastigste opgave waar Raalte voor staat, namelijk het zo goed mogelijk in stand houden van de voorzieningen in de kleine kernen. 

Raalte gaat ook voor de lange termijn uit van de kracht van de kernen. Zowel de economische kracht als de kwaliteit van leven beginnen immers bij diezelfde kernen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 7 relatief kleine kernen en de hoofdkernen Heino en Raalte. 

Het handhaven van vitale kernen betekent ook ruimte bieden voor ontwikkeling en vernieuwing. Alle kernen krijgen daarom speelruimte, volgens het uitgangspunt ‘eerlijk delen’. Bouwen dus in verhouding tot de huidige omvang. Dit is een trendbreuk met plannen uit het recente verleden, waarin met name voor Raalte, Heino en Heeten nog een wat grotere groei werd voorzien.