Robert Arends

Robert Arends is een ervaren stedenbouwkundige en regionaal ontwerper. Hij is sinds 2018 partner bij bureau Nieuwe Gracht. Daarvoor was hij bureaupartner bij Terra Incognita (2010-2018). Vanaf 2000 tot 2010 werkte hij al eerder bij bureau Nieuwe Gracht. Robert begon zijn loopbaan bij Arcadis in Arnhem (1996-2000). Robert is afgestudeerd aan de TU Delft en de Hogeschool van Amsterdam in de studierichtingen architectuur en stedenbouw.

Veerle Merk

Veerle Merk studeerde in 2019 af als stedenbouwkundig ontwerper aan Breda University of Applied Sciences. Na haar afstuderen is zij begonnen bij Bureau Nieuwe Gracht. Tijdens haar studie heeft Veerle naast het reguliere programma aan de Hogeschool, de minor ‘Neighbourhood of the Future’ gevolgd aan de TU Delft.

Jan Willem Tap

Jan Willem Tap studeerde in 1995 af als stedenbouwkundige aan de TU Delft en werkt sinds die tijd bij Nieuwe Gracht. Sinds 2012 is hij één van de vennoten van het bureau. Hij werkt aan projecten op alle schalen en heeft ruime ervaring met het verzorgen van presentaties en het begeleiden van workshops, schetssessies en inloopavonden. Een gedegen analyse en aandacht voor structuren en ruimtelijke randvoorwaarden vormen een belangrijke invalshoek in zijn werk.

Nadèche Westrus

Nadèche Westrus is in juni 2021 afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam (Built Environment) met als afstudeerrichting Stedenbouw en werkt sinds haar afstuderen bij Nieuwe Gracht. Daarnaast volgt zij een masterstudie Stedenbouw aan de Academie van Bouwkunst.

Iris Westerink

Iris Westerink is in 2021 afgestudeerd aan de opleiding Built Environment van de Hogeschool van Amsterdam met als afstudeerrichting Stedenbouw. Vanaf 2023 werkt zij als junior stedenbouwkundig ontwerper bij Bureau Nieuwe Gracht.

Evelien De Mey

Evelien studeerde landschapsontwerp aan de Larenstein University of Applied Sciences en landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Evelien is sterk in landschappelijke inpassingen en de vertaling naar concrete inrichting gericht op uitvoering. Sinds 2015 werken we in een hechte samenwerking aan uiteenlopende landschappelijke visies, ontwerpen en uitwerkingsplannen.

Bureau Nieuwe Gracht

Ontwerpbureau voor stedenbouw, landschap en onderzoek
Nieuwe Gracht is een ontwerpbureau voor stedenbouw, landschap en onderzoek. We werken op alle schalen, aan regionale plannen, omgevingsvisies (structuurvisies), gebiedsvisies, ruimtelijke plannen en ontwerpend onderzoek.

De basis voor goede plannen
We vinden dat een goed plan gebaseerd is op een gedegen ruimtelijke analyse. We hechten aan lokale gebiedskennis en hebben oog voor de historie van een plek. Onze aanpak is inzichtelijk en communicatief. We besteden veel aandacht aan het betrekken van bewoners, gebruikers en belanghebbenden. Zij zijn immers de (toekomstige) gebruikers van het gebied. 

Veelzijdig en deskundig netwerk
Nieuwe Gracht werkt regelmatig samen met andere bureaus en zelfstandigen, gespecialiseerd in bijvoorbeeld planeconomie, verkeer of civiele techniek. We beschikken dan ook over een veelzijdig en deskundig netwerk waarmee we per opdracht een vakkundig team samenstellen.

Geschiedenis
Nieuwe Gracht is in 1990 opgericht door Wim Keijsers en Han Lörzing. Nieuwe Gracht is daarmee al meer dan 30 jaar nauw betrokken bij de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Het bureau is in die tijd geworden tot wat het nu is, door alle mensen die zich voor kortere of langere tijd (en met veel enthousiasme) aan Nieuwe Gracht verbonden hebben: Jan Hein Boersma, Anne-Marie Gribnau, Marc Holvoet, Wim Keijsers, Ineke de Lange, Han Lörzing, Robert van Riel, Barbara Ruyssenaars, Anita van Staveren, Maarten Witberg, Eric Zinger en IJsbrand Zwart.

Het bureau wordt sinds 2019 geleid door Robert Arends en Jan Willem Tap.