Robert Arends

Robert Arends is een ervaren stedenbouwkundige en regionaal ontwerper. Hij is sinds 2018 partner bij bureau Nieuwe Gracht. Daarvoor was hij bureaupartner bij Terra Incognita (2010-2018). Vanaf 2000 tot 2010 werkte hij al eerder bij bureau Nieuwe Gracht. Robert begon zijn loopbaan bij Arcadis in Arnhem (1996-2000). Robert is afgestudeerd aan de TU Delft en de Hogeschool van Amsterdam in de studierichtingen architectuur en stedenbouw.

Veerle Merk

Veerle Merk studeerde in 2019 af als stedenbouwkundig ontwerper aan Breda University of Applied Sciences. Na haar afstuderen is zij begonnen bij Bureau Nieuwe Gracht. Tijdens haar studie heeft Veerle naast het reguliere programma aan de Hogeschool, de minor ‘Neighbourhood of the Future’ gevolgd aan de TU Delft.

Jan Willem Tap

Jan Willem Tap studeerde in 1995 af als stedenbouwkundige aan de TU Delft en werkt sinds die tijd bij Nieuwe Gracht. Sinds 2012 is hij één van de vennoten van het bureau. Hij werkt aan projecten op alle schalen en heeft ruime ervaring met het verzorgen van presentaties en het begeleiden van workshops, schetssessies en inloopavonden. Een gedegen analyse en aandacht voor structuren en ruimtelijke randvoorwaarden vormen een belangrijke invalshoek in zijn werk.

Bureau Nieuwe Gracht

Ontwerpbureau voor stedenbouw, landschap en onderzoek
Nieuwe Gracht is een ontwerpbureau voor stedenbouw, landschap en onderzoek. We werken op alle schalen, aan regionale plannen, omgevingsvisies (structuurvisies), gebiedsvisies, ruimtelijke plannen en ontwerpend onderzoek.

De basis voor goede plannen
We vinden dat een goed plan gebaseerd is op een gedegen ruimtelijke analyse. We hechten aan lokale gebiedskennis en hebben oog voor de historie van een plek. Onze aanpak is inzichtelijk en communicatief. We besteden veel aandacht aan het betrekken van bewoners, gebruikers en belanghebbenden. Zij zijn immers de (toekomstige) gebruikers van het gebied. 

Veelzijdig en deskundig netwerk
Nieuwe Gracht werkt regelmatig samen met andere bureaus en zelfstandigen, gespecialiseerd in bijvoorbeeld planeconomie, verkeer of civiele techniek. We beschikken dan ook over een veelzijdig en deskundig netwerk waarmee we per opdracht een vakkundig team samenstellen.

Geschiedenis
Het bureau is in 1990 opgericht door Wim Keijsers en Han Lörzing. Nieuwe Gracht is daarmee al 30 jaar nauw betrokken bij de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Het bureau is in die tijd geworden tot wat het nu is, door alle mensen die zich voor kortere of langere tijd (en met veel enthousiasme) aan Nieuwe Gracht verbonden hebben: Jan Hein Boersma, Anne-Marie Gribnau, Marc Holvoet, Wim Keijsers, Ineke de Lange, Han Lörzing, Robert van Riel, Barbara Ruyssenaars, Anita van Staveren, Maarten Witberg, Eric Zinger en IJsbrand Zwart.

Het bureau wordt sinds 2019 geleid door Robert Arends en Jan Willem Tap.