opdrachtgever
gemeente Weststellingwerf

jaar
2017-2019

locatie
Weststellingwerf

Omgevingsvisie Weststellingwerf

De Omgevingsvisie Weststellingwerf is een Omgevingsvisie die wil uitnodigen tot ruimtelijke initiatieven vanuit de samenleving. De visie heeft geen vaste plankaart, maar bestaat uit een raamwerk van kwaliteiten en een set spelregels. Daarnaast is er veel aandacht voor nieuw instrumentarium gericht op uitvoering. Weststellingwerf wil op deze manier ruimte bieden voor initiatieven die aansluiten op de identiteit van de gemeente. Dat betekent dat ze moeten passen binnen het raamwerk van kwaliteiten. 

De omgevingsvisie is opgesteld in nauw overleg met bewoners, bedrijven, de plaatselijke belangen en andere belanghebbenden. In totaal zijn twee inspiratieavonden, vier themabijeenkomsten en twee bespreekavonden (o.a. met de gemeenteraad) georganiseerd. Tijdens al die bijeenkomsten is informatie opgehaald, zijn verkenningen gemaakt en zijn raamwerk, spelregels en instrumentarium getoetst aan de hand van casussen. De visie is in juni 2019 vastgesteld door de gemeenteraad van Weststellingwerf.