opdrachtgever
gemeente Veghel

jaar
2012-2014

locatie
Veghel

Structuurvisie Veghel

De structuurvisie Veghel kiest er heel nadrukkelijk voor om voort te bouwen op bestaande en typisch Veghelse kwaliteiten. Dat betekent voortbouwen op de bijzondere mix van stedelijkheid en dorpse waarden die Veghel in de aanbieding heeft, op de grote economische kracht van Veghel, de aanwezige stedelijke voorzieningen en de grote variatie aan dorpse woongebieden.

Tegelijkertijd moet geconstateerd worden dat de dorpse kwaliteiten van Veghel nog lang niet altijd volledig worden benut. De hoofddoelstelling van de structuurvisie Veghel is dan ook om Veghel als woondorp(en) meer op de kaart te zetten en als werkstad op de kaart te houden. Dat gebeurt natuurlijk in de eerste plaats voor de eigen bevolking. Maar als het daarbij lukt om een deel van de mensen dat in Veghel werkt, te verleiden er ook te komen wonen, dan is dat mooi meegenomen. 

Soms zal de overgang tussen werkstad en woondorpen geleidelijk zijn. In andere gevallen kiest deze structuurvisie er voor om het verschil juist te accentueren. De recente herinrichting van de NCB-laan, met een duidelijk onderscheid tussen de ‘werkstad’ en het ‘woondorp’, vormt hiervan een goed voorbeeld.