opdrachtgever
Ministerie IenW, provincie Utrecht,
gemeente Utrecht

jaar
2018-2019

locatie
Beurskwartier Utrecht

Living Lab Utrecht – Stadslogistiek in het Beurskwartier

In het onderzoek ‘Duurzame mobiliteit in een bereikbaar Beurskwartier’ (Living Lab Utrecht, bureau Nieuwe Gracht, 2016-2017) is een voorstel gedaan voor een efficiënt stadslogistiek distributiesysteem op wijkniveau voor het Utrechtse Beurskwartier. Dit systeem bestaat uit een slim netwerk van bevoorradingsroutes, waarlangs bezorgdiensten met schone en geluidarme (zero emissie) voertuigen hubs en servicepunten in de wijk kunnen bereiken. De partners van het Living Lab Utrecht hebben bureau Nieuwe Gracht gevraagd om een nader ontwerpend onderzoek uit te voeren met als belangrijkste hoofdvraag: “Wat zijn de (toekomstige) mogelijkheden en ontwikkelingen op het gebied van duurzame stadslogistiek en een milieuvriendelijke manier van aan- en uitrijden in het Beurskwartier van Utrecht?”

Het onderzoek richtte zich op alle logistieke transportstromen in het Beurskwartier: pakketbezorging, maaltijdbezorging, boodschappendiensten, bouwlogistiek, installateurs en afvalinzameling (retourlogistiek). De focus lag daarbij op de toekomstige bewoners van het gebied. Voor het nieuwe, grotendeels autovrije, Beurskwartier in Utrecht is hiermee alvast nagedacht over slimme oplossingen voor een duurzaam, efficiënt en innovatief stadslogistiek systeem. Hoe ziet ‘last mile delivery’ er straks uit in het Beurskwartier?