opdrachtgever
Tergooi Ziekenhuis

jaar
2013-2014

locatie
Hilversum

in samenwerking met
ROM3D

Verkenning windenergie Hilversum

Tergooi wil uitgroeien tot een speler in de voorhoede van de zorg. Dat willen we doen in een duurzame en groene context. Tergooi wil daarom de bouw van de nieuwe hoofdlocatie op Monnikenberg benutten om als ziekenhuis volledig energieneutraal te worden. Dat wil zeggen dat alle energie die we als ziekenhuis gebruiken op een duurzame manier en in de directe omgeving wordt opgewekt. 

Duurzaam opwekken van energie kan op verschillende manieren. Op dit moment lijkt met name het toepassen van windenergie kansrijk. Tergooi heeft hiervoor een zoekgebied op het oog in de directe omgeving van afslag 33 van rijksweg A27. Deze afslag zal de komende jaren opnieuw worden ingericht, waarbij veel ruimte vrijkomt. 

Aan een drietal bureaus – waaronder Nieuwe Gracht – is gevraagd de mogelijkheden van het plaatsen van een aantal windturbines ter hoogte van afslag 33 te onderzoeken. Dit is gebeurd aan de hand van een uitgebreide landschappelijke analyse.