opdrachtgever
Ministerie IenW, provincie Utrecht,
gemeente Utrecht

jaar
2016-2017

locatie
Beurskwartier Utrecht

in samenwerking met
Terra Incognita en Goudappel Coffeng

Living Lab Utrecht – Beurskwartier

Aan de westkant van station Utrecht Centraal wordt een nieuwe stadswijk gebouwd met 3.000 woningen, ruimtes om te werken en ontmoeten en stedelijke voorzieningen in de plinten van gebouwen. Met dit nieuwe Beurskwartier bouwt Utrecht aan een gezonde toekomst voor de stad. Vanuit het Living Lab Utrecht wordt daarbij middels ontwerpend onderzoek ingezet op het stimuleren van duurzame mobiliteit in een klimaatbestendig, circulair, gezond en aantrekkelijk woon- en werkgebied. Het door bureau Nieuwe Gracht uitgevoerde ontwerpend onderzoek ‘Schone en duurzame mobiliteit in een bereikbaar Beurskwartier’ maakt duidelijk dat in een sterk verdichtende stad hoge ambities op het gebied van duurzame mobiliteit eigenlijk alleen kunnen worden gerealiseerd als voorrang wordt gegeven aan voetgangers en fietsers. De auto verdwijnt op buurtniveau uit het straatbeeld.

In twee onderzoeksfasen zijn de ambities op het gebied van schone en duurzame mobiliteit vertaald naar innovatieve mobiliteitsconcepten en praktische duurzaamheidsmaatregelen voor het Beurskwartier, zoals parkeren op afstand, mobiliteitshubs en zero emissie transport. Aan de hand van de ‘visitor journey’ van verschillende gebruikersgroepen (bewoners, bezoekers, ondernemers, leveranciers, bezorgdiensten) is verkend wat de ruimtelijke consequenties zijn van een autovrije woonwijk in het centrum van Utrecht.