Nieuwe Gracht werkt aan …

Nieuwe Gracht is een ontwerpbureau voor stedenbouw, landschap en ruimtelijk onderzoek. We werken op alle schalen, aan regionale plannen, omgevingsvisies (structuurvisies), gebiedsvisies, ruimtelijke plannen en ontwerpend onderzoek. Deze pagina bevat nieuwsberichten over onze lopende projecten.

Gebiedsprogramma NPNL Lelystad

Nationaal Park Nieuw Land (NPNL) is het jongste nationale park van Nederland. Het gebied is volop in ontwikkeling. In opdracht van de gemeente Lelystad stelt Nieuwe Gracht een Gebiedsprogramma op. We starten met het opstellen van een visie voor het Lelystadse deel van NPNL. Aan die visie koppelen we kansrijke projecten. We doen dit samen met de verschillende partijen uit het gebied. Het is de bedoeling het Gebiedsprogramma voor het eind van dit jaar af te ronden.
juni 2024/door robert

Positieve terugblik op participatie Omgevingsvisie Mook en Middelaar

In de afgelopen maanden konden de inwoners, lokale ondernemers, verenigingen en stakeholders van de gemeente meedenken over de keuzes voor de toekomst van Mook en Middelaar. Ruim 600 inwoners gaven hun inbreng via een online vragenlijst en door deel te nemen aan de (fysieke en online) participatiebijeenkomsten. Meer dan 50 samenwerkingspartners kwamen op 5 maart samen om hun inbreng te geven. "De grote respons op de online vragenlijst en actieve deelname aan de participatieronde laat zien hoe betrokken de inwoners, ondernemers en stakeholders zijn bij onze gemeente. En daar zijn we erg trots op”, aldus Wethouder Ton Herings.
april 2024/door robert
Binnen de Beken Zuid-Zuidwest Renswoude

Visie Binnen de Beken Renswoude

In opdracht van de gemeente Renswoude stellen we een visie en ontwikkelstrategie op voor het gebied Binnen de Beken Zuid-Zuidwest. We verkennen samen met Planmaat (planeconomie) en Goudappel (mobiliteit) de mogelijkheden om aan de rand van het dorp een toekomstige uitbreidingslocatie voor wonen te realiseren. Op 16 april j.l. presenteerden we de resultaten van de eerste fase van het project tijdens een participatiebijeenkomst voor de inwoners van het dorp.
april 2024/door robert

Meedenkplatform Omgevingsvisie gemeente Wijk bij Duurstede

Het platform voor de Omgevingsvisie gemeente Wijk bij Duurstede is gelanceerd! Inmiddels zijn we alweer enige tijd bezig met het opstellen van de Omgevingsvisie gemeente Wijk bij Duurstede: de visie waar stedelijk en landelijk gebied samenkomen.

Om de inwoners van de gemeente zoveel mogelijk te betrekken, hebben we een platform gelanceerd waarop informatie over het proces te vinden is. Daarnaast kun je via deze website ook met ons meedenken. We zullen middels het platform ideeën verzamelen, enquêtes lanceren, naar jullie mening vragen over standpunten etc.

Interesse? Neem dan een kijkje op het platform!
maart 2024/door robert
Flexwoningen Het Kleine Ros, Wijk bij Duurstede, Bureau Nieuwe Gracht, Stedenbouw en landschap

Flexwoningen Het Kleine Ros

Ze staan er! De eerste flexwoningen van Wijk bij Duurstede zijn inmiddels bewoond. Bureau Nieuwe Gracht ontwierp de stedenbouwkundige hoofdopzet voor 52 flexwoningen op de locatie van de voormalige manege Het Kleine Ros. Dit resulteert nu in een klein en aantrekkelijk (flex)woonbuurtje aan de Trekweg 1 in Wijk bij Duurstede. De rug-aan-rug-woningen van het type Startblock staan geclusterd rond een gemeenschappelijke groene binnentuin. De eerste 36 woningen zijn eind 2023 al opgeleverd, de laatste 16 zijn begin dit jaar toegevoegd.
februari 2024/door robert

Omgevingsvisie Wijk bij Duurstede

In 2021 stelden we voor de gemeente Wijk bij Duurstede een Omgevingsvisie op voor het Stedelijk Gebied. Vanaf januari bouwen we deze uit naar een Omgevingsvisie voor heel Wijk bij Duurstede. Dat betekent dat we ons vooral richten op het buitengebied. De visie op het stedelijke gebied wordt waar nodig bijgewerkt. Het is de bedoeling dat de Omgevingsvisie Wijk bij Duurstede in 2025 wordt vastgesteld door de gemeenteraad. 
januari 2024/door robert

Fase 1 Omgevingsvisie Mook en Middelaar afgerond

Op 14 december 2023 heeft de gemeenteraad van Mook en Middelaar de Uitgangspuntennotitie en het Participatieplan voor de Omgevingsvisie unaniem vastgesteld. Daarmee is fase 1 afgerond en gaan we enthousiast van start met de tweede fase. Hiervoor gaan we begin volgend jaar in gesprek met de inwoners, ondernemers en stakeholders van Mook en Middelaar. We organiseren in de eerste maanden van 2024 enkele (fysieke en online) bijeenkomsten in de gemeente, gaan in gesprek met jongeren en gaan (online) onderzoek doen naar de wensen van bewoners voor de toekomst van hun woon- en leefomgeving. Meer informatie over de Omgevingsvisie Mook en Middelaar is te vinden op de website omgevingsvisiemookenmiddelaar.nl
december 2023/door robert
Randzone De Vaart | bureau Nieuwe Gracht

Randzone De Vaart open voor recreanten

De Randzone De Vaart is inmiddels open voor recreanten. Begin dit jaar was het grondwerk gereed en ook het fietspad is nu geopend. Nieuwe Gracht maakte het ontwerp voor de Randzone, bedoeld als versterking van de bestaande verbinding voor natuur en recreanten tussen de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen. Het uiteindelijke doel is ruim 13 hectare nieuw bos (volgend jaar aan te planten), met ruimte voor water, een slingerend fietspad én een nieuwe uitkijkheuvel. De uitkijkheuvel legt de relatie met de nabijgelegen Oostvaardersdijk en is net wat hoger, zodat auto's op de dijk, het Markermeer en langsvarende boten in één beeld samenvallen. 
november 2023/door robert
start uitbreiding De Oostvaarders Almere | bureau Nieuwe Gracht

Start uitbreiding De Oostvaarders

De uitbreiding van Natuurbelevingscentrum De Oostvaarders in Almere is van start gegaan. Het ontwerp is van Evelien van Veen van WOONWERK architecten. Samen met EDM tuin en landschap maakten wij het ontwerp voor de herinrichting van de buitenruimte. De beplanting wordt aangepast, er komt een werkschuur voor de excursievoertuigen van Staatsbosbeheer en er komen nieuwe looproutes vanaf het parkeerterrein. Aan de zuidzijde van de nieuwbouw - waar alle fiets- en wandelroutes samenkomen - is ruimte voor een nieuw terras. De uitbreiding is in het derde kwartaal van 2024 afgerond.
november 2023/door robert
Ontwikkelkader De Geer III

Ontwikkelkader De Geer III

Voor de nieuwe woonwijk De Geer III aan de rand van Wijk bij Duurstede wordt een Ontwikkelkader opgesteld. Als stedenbouwkundig supervisor ondersteunen wij de gemeente daarbij. Om inspiratie op te doen voor het nieuwe woongebied gingen we samen met de ontwikkelende partijen en de gemeente op excursie naar een aantal recente stadsuitbreidingen in Haarlem, Voorschoten en Utrecht. We bekeken en bespraken o.a. interessante oplossingen voor het parkeren, de reductie van verkeersgeluid en het groen in de wijk.
oktober 2023/door robert
bureau Nieuwe Gracht | Novex Zeeland

Novex Zeeland

Afgelopen jaar werkten we mee aan het ontwerpend onderzoek Novex. Binnen Novex onderzoeken rijk en provincies hoe nationale programma's aansluiten op provinciale opgaven en ambities. Als vervolg hierop zijn we inmiddels gestart met een uitwerking voor de provincie Zeeland. We verbeelden de Zeeuwse opgaven op het gebied van bodem, water, landschap, infrastructuur, economie en leefbare steden. De resultaten vormen het Zeeuwse bod bij het ontwerpen aan de toekomst van Nederland.
augustus 2023/door robert
Omgevingsvisie Mook en Middelaar

Omgevingsvisie Mook en Middelaar

Voor de gemeente Mook en Middelaar starten we met het opstellen van de Omgevingsvisie, inclusief participatie en een interactieve projectwebsite. Samen met Citisens en DigiTom gaan we hiervoor aan de slag in de Gezondste Regio Noord-Limburg. De gemeente telt vier kernen (Molenhoek, Mook, Middelaar en Plasmolen) met in totaal ruim 8.000 inwoners. Daarmee is het één van de kleinste gemeenten in de regio. De unieke ligging aan de oever van de Maas, een groot aantal bos- en natuurgebieden op loop- en fietsafstand, de rijke historie en de nabijheid van stedelijke voorzieningen vormen bouwstenen waar we graag op voortbouwen! 
augustus 2023/door robert
Omgevingsvisie Heemstede visie op hoofdlijnen

Penvoerder Omgevingsvisie Heemstede

We zijn in opdracht van de gemeente Heemstede gestart als penvoerder in fase 2 van de Omgevingsvisie. In deze fase wordt de 'visie op hoofdlijnen' geformuleerd. Daarbij worden ook bewoners, ondernemers en stakeholders geconsulteerd. Wij zijn daarbij gevraagd om als penvoerder op te treden. Voor het schrijven én verbeelden van de visie-op-hoofdlijnen hanteren we zowel de schrijfpen, als de tekenpen. We verwoorden en illustreren allereerst de ruimtelijke dilemma’s t.b.v. de brede consultatieronde na de zomer. We werken daarbij samen met illustrator Ronald van der Heide.
juli 2023/door robert
Gebiedsvisie Soesterberg Noord

Gebiedsvisie Soesterberg Noord vastgesteld

Op 8 juni heeft de gemeenteraad van Soest de Gebiedsvisie Soesterberg Noord vastgesteld. Bureau Nieuwe Gracht stelde deze integrale visie voor de (her)ontwikkeling van het huidige woon-werkgebied Soesterberg Noord op, samen met het projectteam van de gemeente. Eerder dit jaar organiseerden we hiervoor enkele participatie-bijeenkomsten met bewoners, grondeigenaren en initiatiefnemers. De gebiedsvisie zet in op de nieuwbouw van 500 woningen, waarvan 50% betaalbaar, in een bosrijke, groene en gezonde leefomgeving.
juni 2023/door robert

Haalbaarheidsonderzoek Stadshaltes

Om goederenvervoer over water te stimuleren en te faciliteren, hebben we in opdracht van de gemeente Utrecht een ontwerpend onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van stadshaltes voor goederenvervoer over water. Stadshaltes zijn plekken op de kade waar een (elektrische) boot de goederen lost. Daarna worden de goederen met Lichte Elektrische Vrachtvoertuigen (LEVV’s) of vrachtfietsen naar het afleveradres gebracht. Hiermee wordt het in de toekomst mogelijk om grotere delen van de (binnen)stad via het water te bevoorraden. Uit het haalbaarheidsonderzoek zijn een viertal kansrijke locaties naar voren gekomen aan de rand van de Utrechtse binnenstad. De gemeente geeft vervolg aan dit ontwerpend onderzoek door op zoek te gaan naar middelen voor de uitvoering van deze stadshaltes. Deze uitvoering is gepland voor 2024.
juni 2023/door robert
bureau Nieuwe Gracht | excursie Antwerpen

Excursie Antwerpen

Antwerpen zet in op autovrije en autoluwe buurten. We bekeken tijdens onze bureau-excursie verschillende recente projecten op beide oevers: het Eilandje, Park Spoor Noord, 't Groen Kwartier, Nieuw Zuid, de Gedempte Zuiderdokken en Regatta. Het resultaat bestaat uit vaak geslaagde woon- en werkgebieden. Er is veel ruimte voor groen en een mix van oude en nieuwe bebouwing. De auto wordt meestal ondergronds geparkeerd, maar ook steeds vaker vervangen door ov of (deel)fiets.
mei 2023/door robert
participatie Omgevingsvisie Baarn gestart | bureau Nieuwe Gracht

Participatie Omgevingsvisie Baarn

De participatie voor de Omgevingsvisie Baarn is gestart. Deze week organiseerden we samen met Citisens twee bewonersavonden. Verder zijn er straatinterviews, een digitale enquete en gesprekken met scholieren. We gaan zo met mensen het gesprek aan over hun wensen voor de toekomst van Baarn. De uitkomsten worden gebundeld in een beeldverslag.
april 2023/door robert
Eerste nieuwe aanplant Kotterbos | bureau Nieuwe Gracht

Eerste nieuwe aanplant Kotterbos

In het Kotterbos is de eerste nieuwe aanplant gerealiseerd. In 2021 maakten we in opdracht van Staatsbosbeheer en de gemeente Almere een Uitwerkingsplan voor het Kotterbos. Doel was het versterken van de natuurwaarden en het aantrekkelijker maken van het gebied voor recreanten. Een bestaande werkweg in het bos wordt daarom omgevormd tot de centrale Kotterboslaan. Daar hoort o.a. een gemengde laanbeplanting bij.
februari 2023/door robert
ontwerp rotonde Buizerdweg Lelystad | bureau Nieuwe Gracht

Ontwerp rotonde Buizerdweg Lelystad

Nieuwe Gracht werkt aan een ontwerp voor een familie van rotondes in en rond Nationaal Park Nieuw Land (NPNL). We doen dit samen met EDM landschapsarchitectuur. Doel is een meer natuurlijke inrichting van de rotondes, met een uitstraling die past bij NPNL. We hebben bouwstenen ontworpen die op en rond elke rotonde worden toegepast. Daarbinnen is ruimte voor een eigen invulling. Voor de rotonde in de Buizerdweg in Lelystad hebben we deze week die eigen invulling bepaald. Dat deden we samen met bewoners van de Hollandse Hout. Herinrichting van de rotonde in de Buizerdweg staat gepland voor dit jaar.
februari 2023/door robert
Stedenbouwkundig Plan Zogwetering Bureau Nieuwe Gracht

Participatie Stedenbouwkundig Plan Zogwetering

Eind november en begin december organiseerden we de tweede participatieronde voor het stedenbouwkundig plan voor de woningbouwlocatie Zogwetering in Maarssen-Dorp. We spraken met de werkgroep van omwonenden en de stakeholders over de ruimtelijke hoofdopzet van het nieuwe woongebied. Aan de hand van een werkmaquette werden verschillende modellen besproken en aangescherpt. In het nieuwe jaar worden de resultaten van de participatieronde gepresenteerd tijdens een informatiemarkt voor wijkbewoners.
december 2022/door robert
stadshaltes Bureau Nieuwe Gracht

Stadshaltes voor goederenvervoer over water

In opdracht van de gemeente Utrecht voeren we een haalbaarheidsonderzoek uit naar stadshaltes voor goederenvervoer over water in de Utrechtse binnenstad. Stadshaltes zijn locaties waar goederen gelost worden van een (elektrische) boot naar de kade. Vanaf die locaties worden de goederen naar de eindbestemming in de binnenstad vervoerd. Het ‘last mile’ transport kan bijvoorbeeld met een transporter, cargobike of LEVV plaatsvinden. We verkennen de ruimtelijke inpasbaarheid van een stadshalte op circa 10 potentiële haltelocaties in het centrum van Utrecht. We voeren daarnaast een ontwerpend onderzoek naar de gewenste vormgeving van een 'standaardhalte'. Wat zijn de ruimtelijke bouwstenen voor een laad- en loslocatie aan het water en hoe ziet zo'n halte eruit? Begin december presenteren we de (voorlopige) onderzoeksresultaten aan een team van vakdeskundigen van de gemeente en enkele externe partijen die bij het onderzoek zijn betrokken.
november 2022/door robert
Ontwerpend onderzoek NOVEX | bureau Nieuwe Gracht

Ontwerpend onderzoek NOVEX

Nieuwe Gracht doet mee aan het ontwerpend onderzoek NOVEX. NOVEX staat voor nationale omgevingsvisie extra. Binnen NOVEX onderzoeken rijk en provincies hoe nationale programma's aansluiten op provinciale opgaven en ambities. NOVEX werkt met vijf landsdelen en drie perspectieven. Nieuwe Gracht onderzoekt voor de regio Zuidwest (Zuid-Holland en Zeeland) het perspectief 'leefbare steden en regio's'. De eerste resultaten zijn begin volgend jaar beschikbaar.
november 2022/door robert
Strategische Verkenning Knooppunt Breukelen

Strategische Verkenning Knooppunt Breukelen opgeleverd

Half september hebben we samen met de adviesbureaus Goudappel, LBP|SIGHT en Planmaat het eindrapport van de Strategische Verkenning Knooppunt Breukelen opgeleverd. Hierin zijn de resultaten van de door ons uitgevoerde (interne) ambtelijke verkenning gebundeld, die zich richt op de centrale onderzoeksvraag: welke mogelijkheden zijn er voor een integrale ruimtelijke ontwikkeling van de Regiopoort Breukelen en wat is er nodig om dit te realiseren? We schetsen een integraal scenario voor de invulling van het gebied op en rond de OV-knoop met een mix van wonen, werken, recreatie en voorzieningen. Daarnaast bevat de rapportage een onderbouwing op de aspecten ruimte, mobiliteit, milieu en gezondheid. Tot slot bevat het rapport een beknopte financiële analyse van de voorgestelde invulling, met een doorkijk naar het vervolg. In oktober en november vindt verder ambtelijk en bestuurlijk overleg plaats.
september 2022/door robert
bureau Nieuwe Gracht | Omgevingsvisie Baarn

Omgevingsvisie Baarn

Nieuwe Gracht is gestart met het opstellen van de Omgevingsvisie Baarn. We werken daarvoor samen met Citisens. Het is de bedoeling dat de Omgevingsvisie Baarn begin 2024 kan worden vastgesteld door de gemeenteraad.
september 2022/door robert
bureau Nieuwe Gracht | stedenbouwkundige supervisie Postkantoorlocatie Wijk bij Duurstede

Stedenbouwkundige supervisie Postkantoorlocatie Wijk bij Duurstede

De Postkantoorlocatie ligt aan de noordrand van het historische centrum van Wijk bij Duurstede. De locatie bestaat uit verschillende gebouwen die geheel of gedeeltelijk leegstaan, of een tijdelijke functie hebben. De gemeente Wijk bij Duurstede wil op termijn op de Postkantoorlocatie woningbouw ontwikkelen. Nieuwe Gracht is gevraagd om daarbij de stedenbouwkundige supervisie te verzorgen. 
augustus 2022/door robert
Ontwikkelvisie BoTu

Ontwikkelvisie Botanische Tuinen Universiteit Utrecht

In opdracht van de Universiteit Utrecht werken wij samen met de adviseurs van AT Osborne aan een ontwikkelvisie voor de Botanische Tuinen op het Utrecht Science Park (USP). We zijn gevraagd om de stedenbouwkundige en landschappelijke input te leveren voor een integrale en samenhangende visie voor de toekomstige ontwikkeling van de Botanische Tuinen en de vernieuwing van het kassencomplex. In samenwerking met AT Osborne organiseren wij diverse workshops met de betrokken experts en adviseurs van de universiteit, waarin stapsgewijs wordt toegewerkt naar een ontwikkelrichting op hoofdlijnen voor de Botanische Tuinen. Daarbij schetsen we een wervend, maar realistisch toekomstperspectief voor de tuinen, inclusief de aansluiting van het terrein op de groene campus van het USP. 
juli 2022/door robert
Utrechtse Bouwstroom

Utrechtse bouwstroom in nieuwe (woon)landschappen

De woningbouwcorporaties Viveste en Mitros willen bij nieuwe gebiedsontwikkelingen binnen hun werkgebied (Kromme Rijngebied, Utrecht en Nieuwegein) een duurzame bijdrage leveren aan de versnelling van de woningbouwopgave in de Utrechtse regio. Hiermee kan een Utrechtse bouwstroom worden gecreëerd. Die bouwstroom kan worden ingezet voor de realisatie van aantrekkelijke nieuwe (woon)landschappen in en rond de stad Utrecht. Aantrekkelijke woongebieden die stevig zijn ingebed in het landschappelijk DNA van de regio. Bureau Nieuwe Gracht organiseert hiervoor een aantal creatieve ateliersessies met uiteenlopende experts van Mitros en Viveste. Samen met Urban Reality werken we de resultaten van de ateliers uit in enkele concreet toepasbare ontwerpprincipes voor diverse indicatieve voorbeeldlocaties in het werkgebied van beide corporaties. 
mei 2022/door robert
bureau Nieuwe Gracht | Stadsgesprek Omgevingsvisie Hilversum

Stadsgesprek Omgevingsvisie Hilversum

Als voorlopige afsluiting van de participatie voor de Omgevingsvisie Hilversum organiseert de gemeente op 12 mei een stadsgesprek. Na afloop van het stadsgesprek stelt Nieuwe Gracht een concept-Omgevingsvisie op. Het is de bedoeling deze na de zomer af te ronden en daarna ter inzage te leggen.
april 2022/door robert
Toon meer