opdrachtgever
gemeente Almere

jaar
2015

locatie
Floriadeterrein Almere

in samenwerking met
Planecologie

Floriade Almere Ecologisch Duurzaam

Onder de naam ‘Growing Green Cities’ wordt in Almere in 2022 de Floriade georganiseerd. De gemeente Almere is ambitieus op het terrein van duurzame stedelijke ontwikkeling en heeft deze ambities vastgelegd in de Almere Principles. Duurzaamheid staat vanzelfsprekend ook centraal in het Floriadeplan en bij de beoogde doorontwikkeling van het Floriadeterrein na 2022 tot een groene gezonde nieuwe Stadswijk tussen het Weerwater en de (verbrede) A6. 

Reden voor de gemeente Almere om duidelijk te maken hoe (nieuwe) ecologie, bij het opbouwen van de Floriade en de ontwikkeling daarna tot een nieuw stadsdeel, concreet vorm zal kunnen krijgen. Nog niet in uitgewerkte structuren en beelden, wel in hanteerbare uitgangspunten én in aansprekende en inspirerende beelden. 

Nieuwe Gracht heeft deze opdracht voor de gemeente uitgevoerd en vertaald in een ecologisch ontwikkelingskader met inspirerende ideeën.