opdrachtgever
gemeente Utrecht

jaar
2022-2023

locatie
Binnenstad Utrecht

in samenwerking met
Stadsingenieurs Utrecht

Stadshaltes voor goederenvervoer over water in Utrecht

In een ontwerpend onderzoek voor het team Goederenvervoer van de gemeente Utrecht hebben we de haalbaarheid onderzocht van stadshaltes voor goederenvervoer over water in de binnenstad van Utrecht. Het begrip ‘haalbaarheid’ is daarbij verkend langs drie sporen: 

  1. de ruimtelijke inpasbaarheid van een stadshalte op twaalf onderzochte haltelocaties; 
  2. de inrichting en vormgeving van stadshaltes op de meest kansrijk geachte haltelocaties; 
  3. de kosten voor de realisatie van een ‘standaardhalte’ op enkele globaal uitgewerkte haltelocaties.

Op basis van gesprekken met vakdeskundigen, stakeholders en marktpartijen, literatuuronderzoek en ontwerpende verkenningen hebben we onderzocht op welke locaties een stadshalte goed inpasbaar lijkt te zijn. Vanaf deze kansrijke locaties kan de binnenstad van Utrecht in de toekomst vanuit verschillende richtingen via het water worden bevoorraad. 

De hoofdvaarroute voor goederenvervoer over water verloopt vanaf de Liesboschhaven, via de Vaartsche Rijn en Catharijnesingel naar de Weerdsingel. Schone en stille (elektrische) vaartuigen kunnen op een gemiddelde werkdag dit vaartraject 2x heen en weer varen. Onderweg kunnen zij meerdere stadshaltes aandoen om te laden en lossen. 

De realisatie van een stadshalte voor goederenvervoer over water vraagt ter plekke om relatief weinig ingrijpende inrichtingsmaatregelen. Voor de kansrijk geachte stadshaltes aan de rand van de Utrechtse binnenstad is op basis van globale inrichtingsschetsen een inschatting gemaakt van de totale kosten. Voor 1 of 2 van die locaties wordt een definitief ontwerp gemaakt, inclusief een civieltechnische uitwerking. Die locaties zullen als ‘pilot’ daadwerkelijk worden uitgevoerd.