opdrachtgever
gemeente Stichtse Vecht

jaar
2022

locatie
Regiopoort Breukelen

Strategische Verkenning Knooppunt Breukelen

De omgeving van station Breukelen heeft potentie om zich in de toekomst te ontwikkelen tot een aantrekkelijk woon/werkgebied. Het gebied ligt strategisch op een multimodaal ontsloten knooppunt op de vervoerscorridor tussen Utrecht en Amsterdam. Daarnaast zijn er mogelijkheden om de P+R-functie van de regionale knoop beter te benutten en het gebied natuurinclusief en klimaatbestendig in te richten als een recreatieve Groene Poort. Vanuit dat perspectief wordt ingezet op een integrale gebiedsontwikkeling.

Om de potenties voor een integrale ontwikkeling van het knooppunt nader te onderzoeken, heeft de gemeente Stichtse Vecht in samenwerking met de Provincie Utrecht, U10, Rijkswaterstaat, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, ProRail en NS aan Bureau Nieuwe Gracht gevraagd om een strategische verkenning uit te voeren. Het betreft een eerste (interne) ambtelijke verkenning. Bureau Nieuwe Gracht heeft hiervoor samenwerking gezocht met Goudappel (mobiliteit), LBP|SIGHT (milieu en gezondheid) en Planmaat (financiële haalbaarheid).

De centrale onderzoeksvraag voor de strategische verkenning luidt: Welke mogelijkheden zijn er voor een integrale ruimtelijke ontwikkeling van de Regiopoort Breukelen en wat is er nodig om dit te realiseren? Het doel van de verkenning is niet om zicht te bieden op concrete maatregelen of uitvoeringsprojecten voor de korte termijn, maar plaatst een stip aan de horizon. Met een planhorizon vanaf 2030 tot 2040-2050 werpt de verkenning die toekomstblik ver vooruit. In de regionale verkenning zijn de (veelal) gedeelde ambities en ontwikkelkansen benoemd, en is ook beschreven welke onzekerheden, beperkingen en onmogelijkheden (zowel ruimtelijk als financieel) daarbij naar voren zijn gekomen.