opdrachtgever
U10

jaar
2014

locatie
Utrechtse regio

Ruimtelijke Agenda U10

De wethouders Ruimtelijke Ontwikkeling van tien gemeenten in de Utrechtse regio hebben de ruimtelijke agenda verkend. Daartoe gingen zij in gesprek met elkaar, maar ook met de buitenwereld. Zo is aan ruim twintig smaakmakers in de regio gevraagd: Hoe denkt u over de identiteit van de regio, de ruimtelijke opgaven en de samenwerking tussen alle betrokken partijen? En welke ruimtelijke randvoorwaarden zijn nodig om economische en maatschappelijke doelen te realiseren?

Bureau Nieuwe Gracht organiseerde een aantal werksessies met inhoudelijk betrokkenen en bestuurders uit de Utrechtse regio en bracht al het materiaal uit de interviews bij elkaar. In de Strategische Ruimtelijke Agenda is dit vervolgens vertaald naar een serie regionale ambitiekaarten en opgaven. De verkenning bevestigt dat Utrecht trots kan zijn op de topkwaliteit en diversiteit die de regio nu al te bieden heeft. Maar om die kwaliteit zo hoog te houden, is een aantal vraagstukken benoemd waar de Utrechtse regio de komende jaren aan gaat (samen)werken.