opdrachtgever
Samenwerkingsverband Toekomstagenda Markermeer – IJmeer

jaar
2008-2009

locatie
Markermeer-IJmeer

Toekomstbeeld Markermeer-IJmeer

Het Markermeer en IJmeer groeien samen uit tot een van de grootste wetlandgebieden van Europa, maar hebben te maken met ecologische achteruitgang. Het gebied staat tevens onder druk door de ligging in de Randstad. Het Toekomstbeeld Markermeer-IJmeer is onderdeel van Randstad Urgent en wordt ontwikkeld in samenhang met vier andere projecten in de regio Amsterdam-Almere. Het is een integraal toekomstbeeld waar de ontwikkeling van een duurzaam ecologisch systeem samengaat met stedelijke en recreatieve ontwikkeling. Bureau Nieuwe Gracht heeft hieraan gewerkt met een interdisciplinair team van experts en van verschillende bureaus. 

Het toekomstbeeld wordt regionaal gedragen en is ontwikkeld in samenwerking met gemeenten, regionale partners en belangenorganisaties. De basis van het toekomstbeeld bestaat uit maatregelen die noodzakelijk zijn om het ecologisch systeem weer gezond en robuust te krijgen. Het samenstellen van een Atlas is onderdeel van de opdracht en geeft een uitgebreide gebiedsbeschrijving, feiten en achtergrondinformatie ter onderbouwing van het toekomstbeeld. Daarnaast zijn in de Atlas bouwstenen en opgaven voor het toekomstbeeld thematisch beschreven.