opdrachtgever
Regio Stedendriehoek

jaar
2006-2009

locatie
Apeldoorn-Deventer-Zutphen

in samenwerking met
VISTA landscape and urban design

Regionale Structuurvisie Stedendriehoek 2030

In de Regionale Structuurvisie Stedendriehoek 2030 heeft bureau Nieuwe Gracht (i.s.m. VISTA landscape and urban design) de ruimtelijke toekomst van het stedelijk netwerk tussen de Veluwe en de IJssel vastgelegd voor de lange termijn. Daarbij is o.a. ingezet op compacte stadsuitbreidingen aan de rand van de steden Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Een duurzame en veilige afvoer van rivierwater middels ‘groene rivieren’ of ‘blauwe bypasses’ kunnen in combinatie met woningbouw tot unieke woonmilieus leiden. Hiermee kan de regio zich nadrukkelijk profileren als Blauwe Stedendriehoek of Groene Valleistad. Met nieuwe woningbouwlocaties middels een IJsselsprong in Deventer en Zutphen kan bovendien voor een belangrijk deel in de regionale woningbouwopgave worden voorzien.

Als uitwerking van de Regionale Structuurvisie heeft bureau Nieuwe Gracht voor de IJsselsprong in Zutphen enkele kansrijke varianten voor een rivierbypass geschetst en nader uitgewerkt in ruimtelijke modellen. Op basis van deze modellen is het woningbouwprogramma vastgesteld, met een gevarieerd aanbod aan dorpse en stedelijke woonmilieus in het groen en aan het water. In een integraal ruimtelijk plan voor de IJsselsprong Zutphen zijn de plannen voor rivierverruiming, natuurontwikkeling, recreatie en wonen verder uitgewerkt.