opdrachtgever
Regio Rivierenland

jaar
2008

locatie
Rivierenland

Landschappelijke Versterking Regio Rivierenland

Voor de Regio Rivierenland werkte bureau Nieuwe Gracht aan de Streekplan-uitwerking van de ‘zoekzones landschappelijke versterking’. Met het opstellen van deze zoekzones wordt ingezet op behoud en versterking van de variatie in landschappen in het rivierengebied. Met name het contrast tussen de lage, natte kommen en de hoger gelegen en groen verdichte oeverwallen en stroomruggen zal hierbij worden vergroot. 

Het versterken van de variatie in landschappen kan bijvoorbeeld door nieuwe waterrijke natuurgebieden met grienden en kooibossen te realiseren in de laagste delen van de komgebieden. Op de oeverwallen en stroomruggen liggen o.a. mogelijkheden voor bosontwikkeling en de aanleg van fruitboomgaarden en nieuwe landgoederen. Ook zouden hier enkele oude meanders en voormalige rivierlopen kunnen worden hersteld. Tenslotte zouden de landschappelijke dragers die herinneren aan de historische strijd tegen het water, zoals de eeuwenoude dwarsdijken en verdedigingslinies, kunnen worden teruggebracht in het landschapsbeeld van de Regio Rivierenland.