opdrachtgever
Waterschap Aa en Maas en regio-gemeenten

jaar
2016

locatie
Noordoost Brabant

in samenwerking met
Terra Incognita en APPM

De Kracht van het Aa-dal

Samen met gebiedspartijen, bewoners, initiatiefnemers en ondernemers stelden wij samen met Terra Incognita en APPM een regionale verkenning op voor de versterking van het Aa-dal tussen ’s-Hertogenbosch, Veghel en Beek en Donk. Het beekdal van de Aa vormt één van de kenmerkende groenblauwe hoofdstructuren in Noordoost Brabant en is daarmee een belangrijke landschappelijke drager in de regio. In de verkenning voor de versterking van het Aa-dal is een toekomstbeeld gevisualiseerd voor het beekdallandschap, vanuit het perspectief van de bewoner, bezoeker en ondernemer van het beekdal. Wij stelden daarnaast een watervisiekaart op, die alle kansrijke én noodzakelijke watermaatregelen bevat voor de wateropgaven in het beekdal van de Aa op de (zeer) lange termijn. Er is een onderscheid gemaakt tussen het meer dynamische benedenstroomse deel met intensievere vormen van recreatie en landschapsbeleving en het rustiger, laagdynamische, bovenstroomse gedeelte met vooral een agrarisch karakter en extensief recreatief medegebruik. 

In een interactief proces in de regio zijn kansen verkend en icoonprojecten benoemd die samen uitvoering geven aan een duurzame en klimaatrobuuste toekomst voor het Aa-dal.