opdrachtgever
stadsgewest Haaglanden

jaar
2006-2007

locatie
Haaglanden

Regionaal Structuurplan Haaglanden

Haaglanden staat voor grote ruimtelijke opgaven. Binnen de negen Haaglanden gemeenten is nauwelijks nog ruimte voor uitbreiding en het groen in de regio staat onder druk. Haaglanden moet daarom keuzes maken en zet in op het versterken van de vier belangrijke economische pijlers van het gebied: de greenport, kennis en innovatie (o.a. TUD), toerisme en internationale stad van recht en vrede. Bij al deze ontwikkelingen is het uitgangspunt dat verstedelijking zo veel mogelijk binnen bestaand stedelijk gebied plaatsvindt.

Door de grote nadruk op binnenstedelijke ontwikkelingen is het Regionaal Structuurplan vooral een plan van herontwikkeling en herstructurering. Daarbij zijn met name de gebieden rond gemeentegrenzen, zoals de Vlietzone, Sion/’t Haantje en de Binckhorst in beeld. Traditionele achterkanten worden hiermee omgevormd tot nieuwe voorkanten, waarmee bestaande kernen aaneengesmeed worden.