opdrachtgever
Stuurgroep Oostvleugel Waalboss

jaar
2010

locatie
‘s-Hertogenbosch – Oss

in samenwerking met
Goudappel Coffeng

Verstedelijkingsvisie Oostvleugel Waalboss

In de Verstedelijkingsvisie voor de Oostvleugel van de stedelijke regio Waalboss (Waalwijk/’s-Hertogenbosch/Oss) is ruimte gezocht voor zo’n vier- tot vijfduizend grondgebonden woningen in het gebied tussen ‘s-Hertogenbosch en Oss, in aansluiting op bestaande (spoor)weginfrastructuur. Vanuit het ordeningsprincipe ‘hydrologisch neutraal bouwen’ beperkt de zoekruimte voor verstedelijking zich tot de dekzandrug en de terrasvlakte. De opgave concentreert zich daarmee op een relatief smalle overgangszone, gelegen tussen het historische overstromingsgebied van de Maas (rivierkleigebied) en het karakteristieke Brabantse mozaieklandschap (dekzandlandschap). Versnippering en verrommeling van het landschap dient te worden voorkomen, zodat de aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische waarden aan de oostvleugel van de regio Waalboss in stand kunnen worden gehouden. Op basis van bovenstaande ruimtelijke randvoorwaarden zijn kansrijke verstedelijkingsopties in kaart gebracht binnen de oostflank van de regio.