opdrachtgever
gemeente Waddinxveen

jaar
2005-2006

locatie
Waddinxveen

Structuurvisie Waddinxveen

We schrijven 2005. In de directe omgeving van Waddinxveen gaan de komende jaren grootschalige ontwikkelingen plaatsvinden. In de Zuidplaspolder worden tot mogelijk 30.000 woningen en vele hectaren glas en bedrijven ontwikkeld en ten westen van Waddinxveen neemt het Bentwoud steeds duidelijker vormen aan. Ook in Waddinxveen zelf gaan de ontwikkelingen snel, denk bijvoorbeeld aan de recente keuze voor de bouw van een nieuw centrum, een centraal voetbalpark en de woonwijk Triangel.

Als gevolg van al deze ontwikkelingen bestond er behoefte aan een ruimtelijk kader in de vorm van een structuurvisie. Een kader dat allereerst een antwoord moest bieden op de vraag wat de positie van Waddinxveen is binnen de veranderende regio. Nieuwe Gracht heeft de structuurvisie Waddinxveen in samenwerking met Twynstra Gudde en een ambtelijke projectgroep opgesteld. Daarbij is veel tijd ingeruimd voor het raadplegen van betrokken organisaties en de bevolking. Ook het inspraakproces is door Nieuwe Gracht begeleid.

De visiekaart 2030 geeft een beeld van de geplande ontwikkelingen in en rond Waddinxveen. Ingezet wordt op behoud van het dorpse karakter en de landschappelijke openheid, mede om onderscheidend te kunnen zijn binnen de sterk veranderende regio.