opdrachtgever
stadsregio Rotterdam

jaar
2003-2004

locatie
Regio Rotterdam

RR2020 

Binnen het project RR 2020 wordt door de provincie Zuid-Holland en de regio Rotterdam gewerkt aan een ruimtelijk plan voor de periode tot 2020. Dit plan moet tevens de basis leggen voor het bijstellen van het streekplan Rijnmond. Het project liep al ruim een jaar toen Nieuwe Gracht gevraagd werd de verzamelde sectorale informatie te bundelen tot een integraal plan, met aandacht voor de verschillende deelgebieden.

Deze deelgebieden kunnen niet los worden gezien van de ruimtelijke opbouw van de Rotterdamse regio, die te kenmerken is als een conglomeraat van eilanden. Elk van deze eilanden kent eigen kansen en opgaven die in een later stadium kunnen worden omschreven en opgepakt. Al deze invalshoeken komen terug in het integrale structuurbeeld, dat een legenda-indeling kent die uitgaat van de categorieën versterken, transformeren en ontwikkelen.