De Omgevingsvisie bundelt de Structuurvisie, het Milieubeleidsplan, het Waterplan en het Verkeers- en Vervoersplan tot één integrale visie op de fysieke leefomgeving. Bureau Nieuwe Gracht maakt al bijna 30 jaar Structuurvisies en Omgevingsvisies voor gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden en provincies. 

© Copyright - Bureau Nieuwe Gracht, Keramus-gebouw, Ravenoord 234, 3523DB Utrecht