opdrachtgever
gemeente Culemborg

jaar
2005

locatie
Culemborg

’t Buitenhof

De locatie ’t Buitenhof ligt dichtbij de historische binnenstad van Culemborg, op een steenworp afstand van de rivier de Lek. Voor deze unieke plek is een stedenbouwkundig plan voor de nieuwbouw van 110 woningen opgesteld, waarbij historie en landschap een voorname rol hebben gespeeld. Zo is aan de randen van gebied het kenmerkende groene buitenkarakter versterkt door aan de voet van de rivier- en spoordijk een waterrijke groenstrook in te richten met enkele volkstuinen en (speel)weilandjes. Binnen het nieuwe woongebied zijn oude kwelstromen hersteld en is een brede singel aangelegd tussen de stadsgracht en een plasdras waterbergingsgebied langs het spoor.

Een bijzonder historisch aanknopingspunt wordt gevormd door de ‘borg’, de eerste kasteelplaats van Culemborg, die in de vroege Middeleeuwen aan de basis heeft gestaan van de ontstaansgeschiedenis van de stad. Deze burcht is op eigentijdse wijze teruggebracht als een markant woongebouw ter afronding van het stedebouwkundig plan voor ’t Buitenhof.