opdrachtgever
gemeente Almere, provincie Flevoland,
Stad & Natuur Almere

jaar
2016

locatie
Almeersepoort, Oostvaardersplassen

in samenwerking met
Bureau Buhrs

Ontwikkelingsvisie Almeersepoort

In de Haalbaarheidsstudie Nationaal Park Oostvaardersplassen uit 2015 worden vier toegangspoorten tot het Nationaal Park benoemd: een land- en waterpoort, een Lelypoort en een Almeersepoort. Vanuit het grote belang dat gehecht wordt aan het vergroten van de binding tussen de stad en de Oostvaardersplassen is het initiatief genomen om – vooruitlopend op een Masterplan voor het Nationaal Park in oprichting – een ontwikkelingsvisie op te stellen voor de Almeersepoort. Naast een betere verbinding tussen stad en natuurgebied wordt ingezet op het verhogen van het aantal bezoekers van de Almeersepoort.

Deze ontwikkelingsvisie vormt een bouwsteen voor het eerder genoemde Masterplan voor het Nationaal Park. Bureau Buhrs en bureau Nieuw Gracht hebben van de provincie Flevoland, de gemeente Almere en Stichting Stad & Natuur Almere de opdracht gekregen om deze studie uit te voeren.