opdrachtgever
regio Randstad

jaar
2002-2003

locatie
Randstad

Ontwikkelingsbeeld Deltametropool

Het Ontwikkelingsbeeld van Randstad naar Deltametropool geeft een integraal overzicht van de ontwikkeling van de Randstad tot Deltametropool in de periode 2010-2030. In drie stappen wordt deze gewenste ontwikkeling in woord en beeld geschetst en met cijfers onderbouwd. Bureau Nieuwe Gracht begeleidde het planproces waarbij alle regionale overheden waren betrokken: rijk, provincie, stadsregio’s en gemeenten.

De fundamenten waarop de ruimtelijke ambities van de Randstad moeten worden gebouwd, liggen besloten in diverse beleidsnota’s en afspraken tot 2010. Een cartografisch en cijfermatig overzicht van strategische ruimtelijke projecten, waarvan de realisatie in de periode 2000-2010 is gepland, geeft hiervan een beeld. In de periode na 2010 zullen de vervolgstappen in de ontwikkeling naar Deltametropool moeten worden gezet. De strategische opgaven die hiertoe in de periode tussen 2010 en 2020 gerealiseerd dienen te worden, slaan de brug van de reeds verankerde fundamenten naar de ambities voor de verre toekomst. Tot slot is een (zeer) lange termijn-perspectief gekoppeld aan het jaar 2030. Rond dit jaartal moet de Randstad als Deltametropool op de kaart staan.