opdrachtgever
Bestuur Regio Utrecht en gemeente Houten

jaar
2003

locatie
Eiland van Schalkwijk

Linielandschap langs de Lek

Tussen het Amsterdam-Rijnkanaal, de Lek en het Lekkanaal ligt op het Eiland van Schalkwijk één van de meest waardevolle onderdelen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het gaat hier om het ensemble van het Fort Honswijk, Werk aan de Waalse Wetering, Werk aan de Korte Uitweg, de daaromheen gelegen kazematten, groepsschuilplaatsen en tenslotte het inundatiesysteem dat gelegen is langs de hoofdverdedigingslijn, een (denkbeeldige) lijn die verdedigd van onverdedigd gebied scheidt. Voor dit gebied is een visie opgesteld. 

De visie ‘Linielandschap langs de Lek’ is gebaseerd op een waardering van het ensemble in zijn ruimtelijke context en geeft aan hoe hiermee in de toekomst omgegaan kan worden. Het cultuurhistorisch belang staat daarbij voorop. Het planproces was mede gericht op het verwerven van draagvlak. Intensief overleg met betrokken bestuurders, belangenorganisaties en deskundigen heeft dan ook geleid tot een breed gedragen visie. Voor de gemeente Houten vormt de visie een bouwsteen voor het ruimtelijk beleid voor de langere termijn. Daarnaast kan de gemeente met de visie concrete initiatieven en voorstellen voor herstel en hergebruik van onderdelen van het Linielandschap beoordelen.