opdrachtgever
Ministerie van VROM

jaar
2010-2011

locatie
Antwerpen-Rotterdam

MIRT-verkenning Antwerpen-Rotterdam

De MIRT-verkenning Antwerpen-Rotterdam is een groots opgezette verkenning van de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden in het gebied tussen Antwerpen en Rotterdam. Net als in de andere MIRT-verkenningen staat de relatie tussen infrastructuur en ruimtelijke ordening centraal. Nieuwe Gracht heeft in de periode 2009 tot 2011 verschillende bijdragen geleverd aan deze MIRT-verkenning.

In het tweede deel van de MIRT-Verkenning heeft Nieuwe Gracht meegewerkt aan het opstellen van de eindrapportage ‘Dynamische Delta 2020-2040’. Kern van deze lange termijn visie op de delta vormt het onderscheid tussen het deltalandschap en de stedelijke delta. Zowel het deltalandschap als de stedelijke delta moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Beide delta’s nemen immers een unieke positie in binnen Noordwest-Europa. In het gebied tussen Dordrecht en het Brabantse Stedensnoer raken het oost-west gerichte deltalandschap en de noord-zuid gerichte stedelijke delta elkaar het meest nadrukkelijk. Voor dit zogenaamde ‘Nauw van Moerdijk’ is een uitwerking gemaakt.