opdrachtgever
gemeente De Bilt

jaar
2015-2016

locatie
De Bilt-Zuid

in samenwerking met
Terra Incognita

Kernrandzonevisie De Bilt Zuid

In de provincie Utrecht zijn veel gebieden als de De Bilt-Zuid te vinden. Gebieden op de overgang van stad en landschap, waar sprake is van overlappende ruimteclaims. Gebieden ook, waar de ruimtelijke kwaliteit op onderdelen verbeterd kan worden. De provincie heeft daarom enkele jaren geleden voor dit soort gebieden een speciaal beleidsinstrument ontwikkeld: de kernrandzonevisie. Het doel van dit beleidsinstrument is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van ‘kernrandzones’.

Ook De Bilt-Zuid is aangewezen als kernrandzone. Binnen een kernrandzone zijn ‘rode’ ontwikkelingen mogelijk, mits deze leiden tot een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied als geheel. In De Bilt-Zuid spelen verschillende ruimtelijke initiatieven. In de kernrandzonevisie worden de belangrijkste kwaliteiten van het gebied in beeld gebracht en wordt de gewenste ontwikkeling voor de periode tot 2030 geschetst