opdrachtgever
Woningcorporaties Mitros en Viveste

jaar
2022

locatie
Utrechtse regio

in samenwerking met
Urban Reality

Utrechtse bouwstroom in nieuwe woonlandschappen

De woningbouwcorporaties Viveste en Mitros willen bij nieuwe gebiedsontwikkelingen binnen hun werkgebied (Kromme Rijngebied, Utrecht en Nieuwegein) een duurzame bijdrage leveren aan de versnelling van de woningbouwopgave in de Utrechtse regio. Hiermee kan een Utrechtse bouwstroom worden gecreëerd. Die bouwstroom kan worden ingezet voor de realisatie van aantrekkelijke nieuwe (woon)landschappen in en rond de stad Utrecht. Aantrekkelijke woongebieden die stevig zijn ingebed in het landschappelijk DNA van de regio. 

Bureau Nieuwe Gracht organiseerde een aantal creatieve ateliersessies met uiteenlopende experts van Mitros en Viveste. Samen met Urban Reality zijn de resultaten van de ateliers uitgewerkt in enkele concreet toepasbare ontwerpprincipes voor diverse indicatieve voorbeeldlocaties in het werkgebied van beide corporaties. De ontwerpprincipes bevatten inspiraties voor een snelle en efficiënte bouwstroom met kwalitatief hoogwaardige, betaalbare woningen en een brede kwaliteitsimpuls voor het wonen in de Utrechtse regio.

De (indicatieve) voorbeelduitwerkingen voor een fictief stedelijk uitleggebied en een binnenstedelijke bouwlocatie laten zien hoe Mitros en Viveste – naast betaalbare woningbouw met woonkwaliteit voor jong en oud – ook kansen willen verzilveren op het gebied van biodiversiteit, duurzaamheid, energie, recreatie, mobiliteit en klimaatadaptatie. De Utrechtse bouwstroom levert zo een integrale kwaliteitsimpuls voor de regio.