opdrachtgever
Ministerie van VROM & NOC*NSF

jaar
2007-2009

locatie
Nederland

Schetsboek Olympische Plannen 2028

Op basis van werkateliers is in drie stappen toegewerkt naar een globaal programma van eisen voor de Olympische Spelen in Nederland. De basis ervoor werd steeds geleverd door analyses van de Spelen van 1992 (Barcelona) tot en met 2008 (Beijing). In een eerste werkatelier werden bandbreedten voor het ruimtebeslag van de Olympische Spelen in beeld gebracht, evenals de manieren waarop deze ruimtelijk georganiseerd kunnen zijn. Het tweede werkatelier behandelde investeringsniveaus en mogelijke kostendragers, terwijl in het derde atelier gefocust werd op de manieren waarop Nederland zich met de Olympische Spelen als land zou kunnen profileren.

De resultaten van drie ateliers zijn gebundeld in een werkboek dat tevens diende als input voor een tweetal ontwerpateliers. In het eerste ontwerpatelier werd een achttal ruimtelijke modellen voor de Olympische Spelen in Nederland ontworpen. In een tweede ontwerpatelier werden deze geoptimaliseerd en beoordeeld op hun vermogen om bij te dragen aan gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Alle resultaten zijn samengevat in een schetsboek dat door de minister van VROM werd aangeboden aan NOC*NSF en in het Nai werd geëxposeerd.