opdrachtgever
provincie Zuid-Holland

jaar
2006

locatie
Zuid-Holland

Levend Landschap, landbouw in ontwikkeling

In opdracht van de provincie Zuid-Holland verrichtte bureau Nieuwe Gracht een onderzoek naar de kernkwaliteiten en opgaven in het landelijk gebied van de provincie. In het eerste deel van het onderzoek is de kwaliteitszonering voor het Groene Hart verfijnd voor het Zuid-Hollandse landschap. In deel twee wordt die zonering per deelgebied nader uitgewerkt in opgaven voor het landschap, de landbouw en duurzaam waterbeheer. Per deelgebied zijn de landschappelijke kernkwaliteiten in woord en beeld vastgelegd, waarbinnen toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen zich zullen moeten voltrekken om bij te kunnen dragen aan de versterking van het agrarisch (productie)landschap in de Zuidvleugel van de Randstad. In het onderzoek wordt tot slot een nieuwe benadering voorgesteld voor het provinciaal beleid op het gebied van landschap en landbouw: beschermen wordt ontwikkelen en toetsen wordt het organiseren en faciliteren van gebiedsprocessen.