opdrachtgever
Port of Utrecht

jaar
2023-2024

locatie
Regio Utrecht

Logistiek systeem voor goederenvervoer over water in Utrecht

De provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en Stichtse Vecht streven naar een innovatief en efficiënt logistiek systeem voor goederenvervoer over water in de regio Utrecht. Goederenvervoer over water draagt bij aan het verduurzamen van de stadslogistiek. Om dit streven te ondersteunen, zijn wij door Port of Utrecht gevraagd het toekomstige hub-systeem overzichtelijk in kaart te brengen. Eind 2023 hebben we daarom twee creatieve werksessies georganiseerd met deskundigen op het gebied van logistiek, duurzame mobiliteit en goederenvervoer over water.

Aan de hand van deze sessies hebben we een kaartenreeks opgesteld van het logistiek systeem van goederenvervoer over water in de Utrechtse regio met verhelderende illustraties van de verschillende onderdelen van het systeem.

In de stadslogistiek kunnen verschillende goederenstromen worden onderscheiden: bouw, afval, horeca, retail, pakketten en facilitair (service en diensten). In dit onderzoek hebben we vijf typen hubs aan het water uitgewerkt voor de op- en overslag van deze goederenstromen:

  1. Binnenhaven
  2. Stadshub of bouwhub
  3. Overslagpunt
  4. Stadshalte
  5. Tijdelijke halte

Voor de verschillende goederenstromen hebben we op hoofdlijnen aangegeven hoe het vervoer over water in de toekomst kan worden georganiseerd in de Utrechtse regio. Dat geeft een beeld van hoe het hub-systeem voor goederenvervoer over water op termijn kan functioneren. Dit systeem kan in de komende jaren verder worden uitgebouwd en ontwikkeld.

De verschillende type op- en overslagpunten kunnen openbaar toegankelijk zijn, maar ook eigendom zijn van een overheid of een (private) marktpartij. Voor een optimale benutting van de hubs heeft meervoudig gebruik door verschillende partijen de voorkeur (white label). Dit vraagt om samenwerking in de keten (van producent tot eindontvanger) en om publiek-private samenwerkingsverbanden.