opdrachtgever
provincie Zuid-Holland

jaar
2008

locatie
Zuid-Holland

Verkenning windenergie Zuid-Holland

Het ministerie van VROM heeft begin 2008 aan alle provincies gevraagd aan te geven wat de mogelijkheden zijn voor het realiseren van windmolens op het eigen grondgebied. Aanleiding vormt de ambitie van het kabinet om in 2020 6.000 MW opgesteld vermogen te hebben gerealiseerd op land. Wetende dat één MW opgesteld vermogen goed is voor groene energie voor 700 à 800 huishoudens, kunnen met 6.000 MW dus zo’n 4,5 miljoen huishoudens van groene stroom worden voorzien.

Zuid-Holland wil graag haar steentje bijdragen en zet hoog in: onderzocht moet worden of in 2020 binnen de provincie plaats is te vinden voor 1.000 MW. Dat betekent concreet dat ruimte moet worden gevonden voor 650 MW aan nieuwe molens. Uitgaande van 3 à 3,5 MW per molen zijn dat zo’n 200 molens.

Nieuwe Gracht is gevraagd een tweetal interne workshops te leiden, waarin op basis van schetsverkenningen gezocht is naar nieuwe locaties. De inpasbaarheid in het landschap vormde daarbij het leidende criterium. Uit de eerste workshop bleek al snel de geschiktheid van grootschalige landschappen, zoals industriegebieden, droogmakerijen en zeekleilandschappen. In de tweede workshop zijn verschillende schetsuitwerkingen gemaakt, waarna de resultaten met elkaar zijn geconfronteerd. De uitkomsten zijn verbeeld in een publicatie van Explorelab.