opdrachtgever
Provincie Utrecht

jaar
2021

locatie
A12-zone Utrecht/Nieuwegein

in samenwerking met
NIEUWBRUUT

Ontwerpend onderzoek HUB A12-zone

In opdracht van de provincie Utrecht voeren wij het ontwerpend onderzoek Hub A12-zone uit. Hierin doen wij onderzoek naar de verenigbaarheid van verstedelijking en goederenvervoer via water in de A12-zone van de gemeenten Utrecht en Nieuwegein. Samen met de ontwerpers van NIEUWBRUUT verkennen we de mogelijkheden voor hoogstedelijk wonen en werken in de A12-zone in combinatie met duurzame stadslogistiek en innovatief goederenvervoer over water.

Via ontwerpend onderzoek komen de volgende vragen aan de orde:

  • Hoe ziet het regionale en stadslogistieke systeem van goederenvervoer over water in Utrecht er uit, nu en in de toekomst?
  • Welk type goederen zullen in de toekomst over water worden aangevoerd naar de Utrechtse stadshavens en/of logistieke hub in de A12-zone?
  • Welke vervoersmiddelen worden in de toekomst gebruikt voor de aan- en afvoer van en naar de hub over water (en via de weg)?
  • Om welke hoeveelheden gaat het (wat is de omvang van de stromen)?
  • Wat betekent dit voor het ruimtebeslag, de ontsluiting over water en weg, milieuzonering, inrichting van kades en oevers, etc.?

Om hier antwoorden op te vinden, organiseerden we een werkbijeenkomst met experts op het gebied van logistiek, duurzame mobiliteit en stedelijke ontwikkeling. Samen met hen zijn we op zoek gegaan naar kansrijke functiecombinaties en randvoorwaarden voor logistiek én verstedelijking. De tussenresultaten zijn besproken met vertegenwoordigers van de betrokken overheden. Begin november presenteerden we de resultaten van fase 1 tijdens de LOG-dag (Landelijk Overleg Goederenvervoer). Eind 2021 zijn we gestart met fase 2 van het onderzoek.