opdrachtgever
gemeente De Bilt

jaar
2017-2018

locatie
Verweliuslocatie, De Bilt

Kernrandzonevisie Verweliuslocatie

De Verweliuslocatie ligt in de groene zone tussen Utrecht en De Bilt, op de overgang van het rivierkleigebied van de Kromme Rijn naar de veengebieden ten noorden van Utrecht. Het is een gebied dat wordt gekenmerkt door een opeenstapeling van unieke kwaliteiten en ruimteclaims. Aan de oostzijde ligt de landgoederenzone van de Stichtse Lustwarande, aan de zuid- en noordzijde het half open slagenlandschap en aan de westzijde de Werken van Griftenstein, als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Door dit alles slingert zich ook nog eens een belangrijke ecologische verbinding, die deel uitmaakt van het Nationaal Natuurnetwerk (NNN). 

Na de verhuizing van autobedrijf Hessing naar The Wall langs de A2 zijn voor de Verweliuslocatie verschillende plannen voor woningbouw ingediend. Tot uitvoering kwam het echter nooit. Om de impasse te doorbreken heeft de gemeente De Bilt Nieuwe Gracht gevraagd ruimtelijke randvoorwaarden op te stellen waarbinnen woningbouw mogelijk zou zijn. Deze ruimtelijke randvoorwaarden zijn begin 2019 door de gemeenteraad van De Bilt vastgesteld.