opdrachtgever
gemeente Gouda

jaar
2005

locatie
Gouda

Structuurvisie Gouda

In 2005 lijkt de positie van Gouda sterk te gaan veranderen. In de zuidplaspolder worden tot mogelijk 30.000 nieuwe woningen en vele honderden hectaren glastuinbouw en bedrijventerrein gepland. Wat van oudsher de ‘achterkant’ van de stad was kan zich daarmee ontwikkelen tot een nieuwe voorkant.

Gouda reageert op deze ontwikkelingen door allereerst een aantal projecten in de stad zelf op de rails te zetten, zoals de revitalisering van bedrijventerrein Goudse Poort en de ontwikkeling van de spoorzone. Daarnaast wordt flink geïnvesteerd in en rond het historische centrum, de eerste jaren vooral aan de oostzijde. Al deze projecten moeten ervoor zorgen dat Gouda rond 2015 klaar is om de sprong naar de zuidplas te maken. Westergouwe is daarin een eerste stap. Een andere belangrijke stap bestaat uit het ontwikkelen van een ‘westelijke stadsentree’, die letterlijk de brug vormt naar de toekomstige stedelijke gebieden in de Zuidplaspolder.

Met de ontwikkeling van de westelijke stadsentree kan ook serieus worden begonnen aan de ontwikkeling van de Gouweknoop, het gebied rond het infraknooppunt ten westen van de ringvaart. Hierbij wordt samengewerkt met de buurgemeenten.