opdrachtgever
gemeente Apeldoorn

jaar
2011-2013

locatie
Apeldoorn

Structuurvisie Apeldoorn

De structuurvisie ‘Apeldoorn biedt ruimte’ is opgesteld op de overgang naar een echt andere tijd. De onzekerheid over de toekomst is groot. Hoe reageren we daarop? Het is onze overtuiging dat dit in elk geval niet moet met een dichtgetimmerd plan. De kans is groot dat we Apeldoorn dan op slot zetten en initiatieven en initiatiefnemers afschrikken. De structuurvisie Apeldoorn doet daarom juist het omgekeerde, namelijk ruimte bieden aan het onvoorspelbare.

Ruimte bieden is niet vrijblijvend. We bieden ruimte binnen kaders. Allereerst door voort te bouwen op de belangrijkste kwaliteiten van de gemeente. In ‘Apeldoorn Buitenstad’ komen ze samen. Apeldoorn is namelijk zowel ‘buiten’ als ‘stad’ en biedt ook de leefkwaliteit van beide. De kwaliteiten van de Buitenstad vormen samen letterlijk het fundament van de structuurvisie.

Het fundament van Apeldoorn koesteren we en willen we versterken. Want Apeldoorn wil niet alleen Buitenstad zijn, Apeldoorn wil het ook blijven! Buiten het fundament van de Buitenstad bieden we veel handelingsvrijheid. De bijdrage aan de Buitenstad die we vragen is verwoord in vijf simpele principes. Niet om aan te toetsen, maar om te inspireren.

In sommige delen van Apeldoorn spelen ingewikkelde vernieuwingsopgaven. Opgaven die belangrijk zijn voor Apeldoorn als geheel en waarbij we vaak een stapje harder moeten lopen om iets van de grond te krijgen. In de structuurvisie worden die opgaven ‘dynamo’s’ genoemd. Want ook dynamo’s moet je eerst in beweging krijgen, voordat ze energie gaan opleveren.