opdrachtgever
gemeente De Bilt

jaar
2012-2013

locatie
De Bilt-West

in samenwerking met
Terra Incognita

Kernrandzonevisie De Bilt-West

De Bilt-West vormt een belangrijke open ruimte aan de Utrechtse oostflank, ingeklemd tussen de verstedelijking van Utrecht, De Bilt en Groenekan. Het gebied is landelijk, maar de stad is nooit ver weg. In de verte doemt de skyline van Utrecht op en de A27, de Biltse Rading en de spoorlijn Utrecht-Amersfoort zijn nadrukkelijk aanwezig. 

De Bilt-West is dan ook het beste te omschrijven als een gebied op de overgang tussen stad en landschap. Een gebied waar het prettig wonen, werken, sporten en recreëren is, met alle benodigde (stedelijke) voorzieningen om de hoek. Een gebied bovendien, dat goed bereikbaar is en tegelijkertijd ruimte biedt aan landbouw, landschap en natuur. 

Die medaille heeft echter ook een keerzijde. Juist door de ligging op het raakvlak van stad en landschap is De Bilt-West namelijk ook een gebied waar altijd wel ontwikkelingen boven de markt hangen, ook in crisistijd. Soms zijn dat ontwikkelingen die passen bij het gebied, soms niet. Verrommeling van het gebied is een serieuze bedreiging, zeker nu de landbouw niet altijd de vanzelfsprekende drager van het landschap meer is. Deze gebiedsvisie bouwt daarom nadrukkelijk voort op een negental bestaande gebiedskwaliteiten. Waar nodig worden keuzes voor de toekomst gemaakt.