opdrachtgever
gemeente Geldermalsen

jaar
1995 & 2005

locatie
Geldermalsen

Structuurvisie Geldermalsen

Geldermalsen koestert het beeld van een groene gemeente aan de Linge in het prachtige rivierenland. Dit rivierengebied is van oudsher aantrekkelijk geweest voor bewoning. De oeverwallen liggen hoog en de talrijke waterwegen vormden tot voor een eeuw geleden de belangrijkste transport- en handelsroutes. Deze gunstige randvoorwaarden hebben geleid tot een gestage ontwikkeling, die sinds enkele decennia in een stroomversnelling is geraakt. Het motto ‘Geldermalsen is een groene gemeente en wil dat blijven’ vormt echter de basisdoelstelling voor het gemeentelijk beleid. 

Dit uitgangspunt staat centraal in de Structuurvisie Geldermalsen 2000-2015, die door bureau Nieuwe Gracht is opgesteld en door de gemeenteraad in 1999 is vastgesteld. De daarop gebaseerde ruimtelijke ontwikkelingsstrategie staat ook na 5 jaar nog recht overeind en de uitvoering van het programma is in volle gang.