opdrachtgever
gemeente Bergen

jaar
2018-2019

locatie
Bergen

Omgevingsvisie Bergen

Voor de gemeente Bergen (Limburg) heeft Nieuwe Gracht de Omgevingsvisie Bergen 2030 opgesteld. Onderdeel van het planproces was een uitgebreide participatieronde waarin gesprekken zijn gevoerd met bewoners, ondernemers en stakeholders. Op basis van deze participatieronde is een Hoofdlijnennotitie opgesteld, die de basis vormde voor een discussie met de raad. Deze Hoofdlijnennotitie is vervolgens uitgewerkt tot een concept-Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie Bergen is in april 2019 vastgesteld door de gemeenteraad.