opdrachtgever
gemeente Bergen

jaar
2018-2019

locatie
Bergen

Omgevingsvisie Bergen

Voor de gemeente Bergen (Limburg) werkt bureau Nieuwe Gracht aan de Omgevingsvisie Bergen 2030. Onderdeel van het planproces is een uitgebreide participatieronde waarin gesprekken zijn gevoerd met bewoners, ondernemers en stakeholders. Op basis van deze participatieronde is een Hoofdlijnennotitie opgesteld, die de basis vormde voor een discussie met de raad. Deze Hoofdlijnennotitie is vervolgens uitgewerkt tot een concept-Omgevingsvisie, die de inspraak inmiddels heeft doorlopen. Gemikt wordt op vaststelling in het voorjaar van 2019.