opdrachtgever
gemeente Epe

jaar
2009

locatie
Hogeland, Epe

Hogeland Epe

Op de landschappelijke overgang van het dorp Epe naar de rand van de Veluwe ligt het gebied Hogeland. Enkele oude zandwegen, een stelsel van bospaden en lanen en de historische Dorpschebeek, vormen hier karakteristieke elementen in het landschap. In opdracht van de gemeente Epe is verkend waar en op welke wijze het plangebied vanuit landschappelijk, ecologisch en cultuurhistorisch oogpunt versterkt kan worden (groenblauw raamwerk). Tevens is onderzocht in hoeverre dat samen kan gaan met de ontwikkeling van kleinschalige woningbouw.

Passend bij de maat en schaal van het landschap zijn verschillende nieuwe buurtschappen ingepast. Om het ruimtelijk karakter van een buurtschap te bereiken, is het belangrijk dat deze nieuwe woongebieden ‘los’ in het landschap komen te liggen, met rondom een stevige groenstructuur. Deze groenstructuur bestaat uit een groensingel, bomenlaan of houtwal. Ook binnen het buurtschap speelt groen een belangrijke rol, bijvoorbeeld in de vorm van een aantrekkelijk groen hofje, een buurtmoestuin of een gemeenschappelijke (speel)weide. Op deze wijze kan een kleinschalig groen woonmilieu ontstaan, dat goed past bij deze plek in het dorp: ‘wonen in samenhang met het landschap’.