opdrachtgever
gemeente Leusden

jaar
2015-2017

locatie
Ursulineweg Zuid, Leusden

Kernrandzonevisie Ursulineweg Zuid

De Ursulineweg Zuid en het Burgemeester Buiningpark (en omgeving) maken deel uit van het zogenaamde Centraal Buitengebied, een fraai en samenhangend groengebied dat ligt ingeklemd tussen de verstedelijking van Leusden en Amersfoort. Het gebied ligt op de overgang van de Utrechtse Heuvelrug naar de Gelderse Vallei en valt voor het grootste deel binnen de Utrechtse landgoederenzone. 

In de provincie Utrecht zijn veel gebieden als de Ursulineweg Zuid te vinden. Gebieden op de overgang van stad en landschap, waar sprake is van overlappende ruimteclaims. Gebieden ook, waar de ruimtelijke kwaliteit op onderdelen verbeterd kan worden. De provincie heeft daarom enkele jaren geleden voor dit soort gebieden een speciaal beleidsinstrument ontwikkeld: de kernrandzonevisie. Het doel van dit beleidsinstrument is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van ‘kernrandzones’.

Binnen het plangebied is sprake van een tweetal concrete ruimtelijke initiatieven waarover een afweging noodzakelijk is. In overleg met de provincie Utrecht heeft de gemeente Leusden daarom besloten om voor delen van het Centraal Buitengebied een kernrandzonevisie op te stellen.