opdrachtgever
gemeente De Bilt

jaar
2019

locatie
Voorveldse Polder De Bilt

Gebiedsplan Voorveldse Polder De Bilt

Voor de gemeente De Bilt werken we sinds de zomer aan een integraal Gebiedsplan voor de Voorveldse Polder. De Voorveldse Polder is een grotendeels open polder, begrensd door de A27, de Biltse Rading, de Utrechtseweg en Park Arenberg. Het Gebiedsplan richt zich op het gedeelte van de polder dat op het grondgebied van de gemeente De Bilt ligt. Doel van het plan is het versterken van de landschappelijke, ecologische en recreatieve kwaliteiten in het gebied. In het Gebiedsplan worden de gewenste ontwikkelingen voor de komende vijf jaar in beeld gebracht. Dit moet leiden tot concrete inrichtingsmaatregelen.

We stellen het Gebiedsplan Voorveldse Polder op in samenwerking met een ambtelijke werkgroep van de gemeente De Bilt. Inmiddels is begonnen met het op kaart zetten van de bestaande gebiedskwaliteiten (het raamwerk) en lopende initiatieven. Dit kunnen zowel initiatieven van overheden als bewoners zijn. Op basis hiervan verkennen we verschillende opties voor de toekomstige inrichting van het gebied.

Het raamwerk, de initiatieven en de opties bespreken we in twee workshoprondes met gebiedspartijen en omwonenden. Gebiedspartijen zijn o.a. het waterschap, de provincie en natuurorganisaties. De gebiedspartijen komen steeds in de middag bij elkaar, omwonenden dezelfde avond. De resultaten van de middag hangen dan aan de muur.