opdrachtgever
gemeente De Bilt

jaar
2019

locatie
Voorveldse Polder De Bilt

Gebiedsplan Voorveldse Polder De Bilt

Voor de gemeente De Bilt werkten we aan een integraal Gebiedsplan voor de Voorveldse Polder. De Voorveldse Polder is een grotendeels open polder, begrensd door de A27, de Biltse Rading, de Utrechtseweg en Park Arenberg. Het Gebiedsplan richt zich op het gedeelte van de polder dat op het grondgebied van de gemeente De Bilt ligt. Doel van het plan is het versterken van de landschappelijke, ecologische en recreatieve kwaliteiten in het gebied. In het Gebiedsplan worden de gewenste ontwikkelingen voor de komende vijf jaar in beeld gebracht. Dit moet leiden tot concrete inrichtingsmaatregelen.

We stelden het Gebiedsplan Voorveldse Polder op in samenwerking met een ambtelijke werkgroep van de gemeente De Bilt. De bestaande gebiedskwaliteiten (het raamwerk) en lopende initiatieven zijn allereerst op kaart gezet. Dit kunnen zowel initiatieven van overheden als bewoners zijn. Op basis hiervan zijn verschillende opties verkend voor de toekomstige inrichting van het gebied.

Het raamwerk, de initiatieven en de opties zijn besproken in twee workshoprondes met gebiedspartijen en omwonenden. Gebiedspartijen zijn o.a. het waterschap, de provincie en natuurorganisaties. De gebiedspartijen komen in de middag bij elkaar, omwonenden dezelfde avond. De resultaten van de middag hangen dan aan de muur.