opdrachtgever
gemeente Houten

jaar
2017-2018

locatie
Oud Wulven

in samenwerking met
Terra Incognita

Kernrandzonevisie Oud Wulven

Het gebied Oud Wulven ligt direct ten noorden van Houten en ontleent zijn naam aan het huis Kasteel Oud Wulven, dat tot 1949 aan de Oud Wulfseweg heeft gestaan. Hoewel de snelwegen A12 en A27 en de spoorlijn Utrecht – ‘s-Hertogenbosch tegenwoordig voor een duidelijke afbakening van het gebied zorgen, vormt Oud Wulven niet direct een herkenbare ruimtelijke eenheid. 

In de provincie Utrecht zijn veel gebieden als Oud Wulven te vinden. Gebieden op de overgang van stad en landschap, waar sprake is van overlappende ruimteclaims. Gebieden ook, waar de ruimtelijke kwaliteit op onderdelen verbeterd kan worden. De provincie heeft daarom enkele jaren geleden voor dit soort gebieden een speciaal beleidsinstrument ontwikkeld: de kernrandzonevisie. Het doel van dit beleidsinstrument is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van ‘kernrandzones’. Ook Oud Wulven is door de provincie als kernrandzone aangewezen. 

In nauwe samenspraak met bewoners en andere betrokken partijen heeft Nieuw Gracht voor Oud Wulven een kernrandzonevisie opgesteld, als afwegingskader voor lopende (en mogelijke toekomstige) initiatieven. Centraal in de visie staat het Raamwerk van bestaande kwaliteiten. Eventuele nieuwe ontwikkelingen moeten passen binnen dit raamwerk en het waar mogelijk versterken.