opdrachtgever
gemeente Culemborg

jaar
2018-2019

locatie
Culemborg

Groenbeleidsplan Culemborg

Voor de gemeente Culemborg werken we aan een Groenbeleidsplan voor de bebouwde kom van Culemborg. In de eerste fase wordt een ruimtelijke analyse uitgevoerd op de schaal van de hele gemeente: Hoe is Culemborg ontstaan en welke landschappelijke elementen en groenstructuren zijn nu nog herkenbaar aanwezig in de (historische) groen- en waterstructuur van de stad? En hoe wordt het groen in de stad tegenwoordig gebruikt en welke waarden worden er aan toegekend? In de tweede fase wordt de hoofdgroenstructuur van Culemborg op kaart vastgelegd en worden de opgaven, knelpunten en wensen voor het openbaar groen per wijk in kaart gebracht.