opdrachtgever
gemeente Bunnik

jaar
2019-2020

locatie
Houten, Bunnik en Odijk

  • stedenbouw en landschap bureau Nieuwe Gracht Utrecht toekomstbeeld Kromme Rijnvallei Houten Bunnik Odijk

Toekomstbeeld Kromme Rijnvallei

In het gebied tussen Houten, Bunnik en Odijk wordt door Bureau Nieuwe Gracht gewerkt aan een regionaal toekomstbeeld voor de Kromme Rijnvallei. De gemeenten Bunnik en Houten verkennen samen de kansen en opgaven voor het tussengelegen gebied. De ontwikkelingsmogelijkheden voor het gebied zijn zowel ruimtelijk als programmatisch in kaart gebracht. Dit is vertaald in een integraal toekomstbeeld voor de Kromme Rijnvallei, waarin de kansen voor een toekomstbestendig recreatief vrijetijdslandschap worden gecombineerd met duurzame energielandschappen en verstedelijkingslocaties voor de lange termijn.

Tijdens een intergemeentelijke werksessie is geschetst aan een lange termijn toekomstbeeld voor het gebied, samen met de betrokken deskundigen van de gemeente Bunnik en Houten. In twee groepen werd gewerkt aan een mogelijk toekomstbeeld: één vanuit een ‘groen-blauw’ perspectief (landschap, water, landbouw, natuur, duurzaamheid en recreatie) en één vanuit een ‘grijs-rood’ perspectief (verkeer, mobiliteit, wonen en werken).

Het landschap van de Kromme Rijnvallei bezit eeuwenoude landschappelijke en cultuurhistorische waarden, zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie (Fort Vechten en Fort ‘t Hemeltje), de landgoederenzone langs de Kromme Rijn (Amelisweerd en Rhijnauwen), de boerderijen langs de Achterdijk en oude Romeinse vindplaatsen (Limes en Fectio). Daarnaast biedt de Kromme Rijnvallei de mogelijkheid om dichtbij de stad Utrecht te wonen in een aantrekkelijke, groene omgeving.

Op diverse binnenstedelijke en -dorpse woningbouwlocaties en enkele kansrijke uitbreidingslocaties kan de Kromme Rijnvallei in de toekomst naar verwachting ruimte bieden aan zo’n 10 tot 12 duizend woningen. Het gebied voorziet daarmee in een belangrijke aanvulling op de binnenstedelijke woningbouwopgave in de stad Utrecht.