opdrachtgever
Nationale Politie

jaar
2019-2020

locatie
Den Dolder

Integrale Ruimtelijke Visie Almata-terrein

In opdracht van de Nationale Politie werkt Bureau Nieuwe Gracht aan het opstellen van een Integrale Ruimtelijke Visie voor het Almata-terrein in Den Dolder. De politie wil hier een nieuwe opleidingslocatie realiseren voor de Politieacademie en enkele aanvullende politiefuncties.

Het terrein van de voormalige jeugdinrichting Almata bestaat uit twee delen, Almata-Noord en Almata-Zuid. Het terrein is circa 6,5 hectare groot. Bij de visieontwikkeling wordt de locatie zelf beschouwd, maar wordt ook uitgezoomd naar de omliggende functies en de relaties van het gebied met de omgeving. Zo grenst het terrein aan een groene woonwijk, het bedrijventerrein Fornhese, de historische buitenplaats Den Engh en Park Vliegbasis Soesterberg.

Er is onderzoek gedaan naar de technische en financiële haalbaarheid van een verbouwing van de huidige gebouwen op het terrein. Daarnaast worden de mogelijkheden verkend voor (gedeeltelijke) sloop en nieuwbouw op het terrein. Daarbij is het belangrijk om de locatie vanuit verschillende invalshoeken (stedenbouw, landschap, cultuurhistorie, ecologie, verkeer, milieu) te benaderen. Zo kan tot een duurzame en toekomstgerichte invulling van het gebied worden gekomen, met gebruiks- en belevingswaarden voor de politie én voor de omgeving. De Integrale Ruimtelijke Visie legt hiervoor de basis.