opdrachtgever
gemeente Geldermalsen

jaar
2007-2008

locatie
Geldermalsen

Ontwikkelingsperspectief Middenblok Geldermalsen

Het ‘Middenblok’ ligt direct ten noordoosten van knooppunt Deil, op de kruising van de A2 en de A15. Het gebied is daarmee zeer goed ontsloten en bovendien centraal gelegen. Dat is ook projectontwikkelaars de afgelopen jaren niet ontgaan, wat onder andere geleid heeft tot een ver uitgewerkt plan voor een grootschalig outletcentrum op het gebied van sport en recreatie, direct aan de A15. Na veel protest is dit zogenaamde NL.C er overigens niet gekomen, maar het heeft de gemeente Geldermalsen er wel van doordrongen dat afwachten voor dit gebied geen juiste strategie is.

Vanuit de wens het gebied zo groot en open mogelijk te houden is een ontwikkelingsperspectief opgesteld, waarin is gezocht naar de kaders die het gebied biedt en de functies die in de toekomst binnen die kaders kunnen worden ingepast. Dit vooral met als doel het gebied een duidelijk toekomstperspectief te bieden en niet zozeer vanuit de gedachte hiermee een kant en klaar plan te presenteren. Een toekomstperspectief dat nadrukkelijk ook bruikbaar is als toetsingskader bij eventuele nieuwe ontwikkelingen, waarvan de eersten zich overigens al hebben aangediend. Dit maakt het voor de gemeente enerzijds mogelijk om in een vroeg stadium te reageren op verzoeken van marktpartijen en anderzijds om gericht te sturen aan de ontwikkeling van het gebied.