opdrachtgever
gemeente Veghel

jaar
2008

locatie
Veghel

Masterplan Veghel Centrum

In de ‘visie op hoofdlijnen’ heeft Veghel de keuze gemaakt voor het ontwikkelen van een centrumgebied met twee centrumpolen. In het ‘raamwerk voor ruimtelijke kwaliteit’ wordt deze keuze verder uitgewerkt. Het gebied rond de Noordkade vormt de westelijke centrumpool en is bestemd voor grootschalige functies op het gebied van onderwijs, vermaak en bedrijvigheid. Het huidige winkelgebied vormt de oostelijke centrumpool. Hier worden ingrepen voorgesteld die de ruimtelijke kwaliteit moeten versterken en het verblijfsklimaat moeten verbeteren. De belangrijkste voorstellen zijn het vergroenen van het stadhuisplein (door het herstellen van het contact met de Aa), vervangende nieuwbouw aan de Molenwieken en het Bolkenplein en het afsluiten van de Markt en de Hoofdstraat voor autoverkeer.

Naast deze ingrepen is voor elke belangrijke route in het centrumgebied een toekomstbeeld geschetst. In dit toekomstbeeld zijn de identiteit, mogelijke functies, bouwhoogtes en de stedebouwkundige hoofdlijnen vastgelegd. Tevens is per route aangegeven waar de huidige situatie nog niet aan dit wensbeeld voldoet. Op sommige plekken kan worden meegelift op de eerder beschreven ingrepen. Op andere plekken is het een kwestie van ingrijpen als de kans zich voordoet.